ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วิชาที่มีในระบบ

หมวดหมู่วิชาทั้งหมด

:

 
การเข้าใช้งานระบบ : Login :

สมาชิกที่ลืมรหัสผ่าน คลิกแจ้งที่นี่

 

 เรียนผู้ใช้งานทุกท่าน ในการจัดส่งไฟล์ขึ้นระบบ(การบ้านหรือชื่องานต่างๆ) โปรดใช้ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข เท่านั้น

 

ดูแลรับผิดชอบโดย
ศูนย์บริการสื่อการสอนสัตวแพทย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปัญหาข้อสงสัยติดต่อ
อาจารย์ น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์
หัวหน้าศูนย์บริการสื่อการสอนสัตวแพทย์
หมายเลขติดต่อภายใน 5105
ห้อง I106


ผู้บริหารระบบ VET-MUT LMS : ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์
Claroline Thai by www.prachid.com สนับสนุนโดย Claroline © 2001 - 2008